Impressum

Uitgever

Heuser & Schröder Versicherungen GmbH
Paveestraße 7
4700 Eupen, België

Tel: +32 (0)87 631 888
Fax: +32 (0)87 630 019
Email: kontakt@heuser.be
Ondernemingsnummer: 0544 646 486

Technische realisatie, hosting

PIXELBAR GMBH
Webdesign • Programmering en IT • Hosting

Euregiostrasse 13
B-4700 Eupen
info@pixelbar.be
www.pixelbar.be

Grafische realisatie

pavonet
Euregiostrasse 13
B-4700 Eupen
info@pavonet.be
www.pavonet.be

Heuser & Schröder Versicherungen GmbH communiceert op de volgende manieren met haar klanten:
De website dient ter informatie vooraf, gecommuniceerd wordt er per post, per telefoon, per fax, per mobiele telefoon, per email en natuurlijk persoonlijk.

Fotos

Fabian Erler / Shutterstock

Gedragsregels

Heuser & Schröder Versicherungen GmbH is een verzekeringsmakelaardij die strikt de „AssurMiFid“ regels van de wet van 30 juli 2013 moet naleven. Deze wet werd ter bescherming van de consumenten in verband met verzekeringen en de prestaties die deze bevatten, goedgekeurd.
Bovendien houden we ons strikt aan de bevoegdheden van het Belgische financiële toezicht Autorité des Services et Marchés Financiers en aan de verschillende voorschriften van het Koninklijk besluit van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector alsook aan het Koninklijk besluit van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

Heuser & Schröder Versicherungen GmbH heeft zich verplicht de bestrijding van het witwassen en van de terrorismefinanciëring actief te ondersteunen. We zullen u dus in toepassing van de wet van 11 januari 1993 (voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme) zo nodig vragen stellen en naar documenten vragen, die uw op ons verzoek dient te beantwoorden of te leveren.

Ons werk kan alleen correct en volledig worden uitgevoerd als de informatieuitwisseling tussen de klanten en ons kantoor onbeperkt is. Onvolledige informatie kan ertoe voeren dat het doel van onze dienstverlening niet kan worden bereikt. Ons kantoor kan niet aansprakelijk gesteld worden voor nadelen op grond van het verzaken van de precontractuele mededelingsplicht en ontbrekende of niet correcte informatie tijdens een contractuele relatie.

De verzekeringsmakelaardij Heuser & Schröder Versicherungen GmbH, gevestigd in Paveestr. 7, 4700 Eupen, België, geregistreerd bij de FSMA (Financial Services and Markets Authority, Brussel, België www.fsma.be ) onder het nummer 112 854 A, werkt steeds met de bedoeling haar klanten volledig tevreden te stellen. Mochten er tóch klachten of tegenstrijdigheden zijn die niet met wederzijds goedvinden kunnen worden opgelost, staat de geschillencommissie van de dienst

Ombudsman Versicherungen
Square de Meeûs 35,
1000 Brussel, België
Tel.: +32 2 547 58 71
Fax: +32 2 547 59 75
info@ombudsman.as
http://www.ombudsman.as

steeds ter beschikking van de klanten.

Daarnaast bestaat online een platform voor geschillenbeslechting onder https://webgate.ec.europa.eu .
Dit kan worden gebruikt om bestaande geschillen niet-contentieus optelossen.

Bevoegde rechterlijke instantie

De enige bevoegde rechterlijke instantie is Eupen België